ENERGI

Energi

Boligsektoren er ansvarlig for ca. en tredjedel af det globale energiforbrug og CO2-udslip. Energiforbruget i et hus omfatter lys, opvarmning, køling, ventilation mv. Solenergiperspektivet undersøges også af DTU-teamet.

Dette er specielt vigtigt da forskellene i det danske og ungarske klima resulterer i forskellige muligheder for brug af solpaneler.

Energiperspektivet undersøges for først at reducere bygningens energiforbrug og øge dets energieffektivitet og for efterfølgende at integrere solpaneler.

Undersøgelserne af energiperspektivet udføres primært ved hjælp af simuleringsværktøjerne IDA ICE og Be15. Disse giver mulighed for at simulere årets fire årstider og udføre parametriske variationer på relevante aspekter af bygningens design.

Fra simuleringerne kan det konkluderes, at energibehovet for opvarmning kan reduceres med en transparent ekstern klimaskærm.

Dette vil dog øge energibehovet for køling. På trods af det øgede energibehov til køling kan der stadig spares cirka 30% af det samlede energibehov.

Med hensyn til energitilførsel fra solpaneler kan man forvente, at den på de klareste dage kan nå mere end 6 kWh / m², mens den i mørkere perioder typisk er under 1,6 kWh / m².

IMG_1314_WEB
Luk menu